Produkter

Få mere information om nogle af de produkter, vi leverer.


Denne gang om Blancco datasletning, og EU forordning der træder i kraft 1. marts 2020 vedrørende servere og storage-systemer.Med certificeret sletning af data har organisationer nu en sikker metode til at slette data på lagerenheder - uanset underliggende teknologi - på en omkostningseffektiv, sikker og miljøvenlig måde. Sørg for, at jeres følsomme data er blevet fjernet fra servere, laptops, desktops og drev med den mest certificerede softwareløsning på markedet. Hver sletningsprocedure verificeres og certificeres, hvilket resulterer i et underskrevet, manipuleringssikkert certifikat for sletning for at bevise lokale, nationale og globale databeskyttelsesbestemmelser overholdes.

Se video om sletning af data fra storage-systemer

Se ovenstående video om sletning af harddiske fra servere, PC'er mv.

Blancco LUN Eraser giver organisationer mulighed for at slette data i aktive storagemiljøer, mens operativsystemet forbliver intakt. Efter afslutning af datasletningsprocessen ved hjælp af Blancco LUN Eraser er LUN'er umiddelbart tilgængelige til genbrug, hvilket giver dig muligheden for at arbejde med mindst mulig nedetid. 

Blancco LUN Eraser understøtter
de bredeste platforme (Unix, Linux, Windows og Mac OS) og kører fra WinPE
til målet ud fra specifikke krav til organisationsdata

Baseret på hvad vi ser omkring forordningen, kan vi konkludere, at EU har en aktiv  dagsorden for bæredygtighed for IT generelt. Selv om kravet er rettet direkte mod producenterne (DELL EMC, HP, CISCO osv.) viser det, hvor vigtigt det er at være på linje og forstå, hvordan sikker sletning af aktiver kan udføres i henhold til bedste praksis, når aktiverne er i produktionsmiljøer. Det er relevant for enhver virksomhed, organisation såvel som tjenesteudbyder at forstå, hvad der er bedste praksis i dag for at matche både bæredygtighedskrav og bedste praksis for databeskyttelse (GDPR, ISO 27001, 27018, 27040 osv.)

.

Den Europæiske Unions (EU's) direktiv om miljøvenligt design (direktiv 2009/125 / EF) fastlægger en ramme, der stiller obligatoriske økologiske krav til energiforbrug og endre energirelaterede produkter, der sælges i alle EU-medlemsstater. Dette indbefatter servere og storage-systemer. 

Der er endvidere en forordning, som udspringer af direktivet, der betyder, der skal leves op til disse krav fra 1. marts 2020. Det indbefatter sikker sletning af data.

Med servere som eksempel, er bedste praksis at muliggøre sikker sletning af aktiverne, hver gang aktivet omdisponeres til en ny brug eller tages ud af produktion og der planlægges  genbrug uden for egen organisationBedste praksis kan opsummeres som:


Remote sletning over netværket så automatisk som muligt:

  • for at undgå unødvendig forsinkelse, som bringer data i fare.
  • for at maksimere effektiviteten og spare tid sammenlignet med manuel håndtering.
  • for automatisk at få et revisionsspor for sletningen sendt tilbage over netværket efter sletning.
  • for at sikre, at alle fungerende aktiver genbruges effektivt og ikke ødelægges bare for at beskytte dataene.


Kontakt os hvis du vil vide, hvordan effektive og sikre sletningsprocesser kan implementeres i det virkelige liv? Dette gælder også for desktops og bærbare, smartphones, tablets og løse drev.

Hvorfor skal vi forlænge levetiden på servere og storagesystemer og øvrigt udstyr? Hvorfor slette unødvendige data, så der behøves færre enheder og hvorfor give eller sælge udstyr videre til genbrug?


Her er nogle grunde: 

Ifølge Global E-waste Monitor 2017 genererede verden 44,7 millioner ton e-affald årligt i 2016, hvilket svarer til 4.500 Eiffeltårne. Endvidere forventes mængden af e-affald at stige til 52,2 millioner ton inden 2021

Kilde 
Organisationer opretter og lagrer data med en stadig stigende hastighed på grund af en 'datahamstrings'-kultur og en ligegyldig holdning til opbevaringspolitik. Disse data kan være alt fra værdifuld forretningsinformation til ikke-kompatibel information.

Rapport afslører, at it-ledere vurderer at kun 15% af al lagret data kan klassificeres som forretningskritisk information. For den gennemsnitlige mellemstore organisation, der besidder 1000 TB data, anslås omkostningerne til at gemme deres ikke-kritiske oplysninger til mere end 3.847.000 kr. årligt. Læs hele artiklen


Miljøpåvirkningen af datalagring er mere, end du tror - og det bliver kun værre. 

Læs artiklen

© Copyright 2020. All Rights Reserved.